"Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki” (series), edited by Prof. dr hab. Irena Stasiewicz-Jasiukowa.

The following monographs were published in the series:

 


I. Andrzej Nadolski (red.), Polska technika wojskowa do 1500 roku. Oficyna Naukowa, Warszawa 1994;

II. Jarosław Kurkowski, Warszawskie czasopisma uczone doby Augusta III. Warszawa 1994;

III. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Polska encyklopedia uniwersalna Księcia Biskupa Warmińskiego i jej rola w edukacji obywatelskiej czasów stanisławowskich. Warszawa 1994;

IV. Tadeusz Marian Nowak, Rozwój techniki rakietowej w świetle europejskich traktatów XIII – XVII wieku. Warszawa 1995;

V. Antoni Piaskowski, Dawne lunety i lornetki w zbiorach polskich. Warszawa 1995;

VI. Karolina Targosz, Sawantki w Polsce XVII w. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich w Polsce XVII w. Warszawa 1997;

VII. Wanda Grębecka, Wilno – Krzemieniec. Botaniczna szkoła naukowa (1781 – 1841). Warszawa 1998;

VIII. Andrzej Abramowicz, Rzeczy, idee i maski Jacques Boucher de Perthées 1788 – 1868. Warszawa 1998;

IX. Tadeusz Brzeziński, Polskie peregrynacje po dyplomy lekarskie (od średniowiecza po odzyskanie niepodległości w 1918 r.). Warszawa 1999;

X. Tadeusz Marian Nowak, Polskie tłumaczenia europejskiej literatury wojskowej dokonane w XVI – XVIII wieku. Warszawa 2000;

XI. W. J. Hitchens, Adam Matuszewski, John Young, The Letters of Jan Jonston to Samuel Hartlib. Transcribed and translated into English and Polish, with an Introduction, Notes and Bibliography. Listy Jana Jonstona do Samuela Hartliba. Transkrypcja oraz tłumaczenie angielskie I polskie, ze wstępem, przypisami I bibliografią. Warszawa 2000;

XII. Bronisław Średniawa, Historia filozofii przyrody i fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Warszawa 2001;

XIII. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Zawiesić w czasie. O polskich historykach nauki i kultury. Warszawa 2002;

XIV. Jerzy Pawłowski (red.), Karol Perthées (1739 – 1815) fizjograf pierwszej Rzeczypospolitej i entomolog. Warszawa 2003;

XV. Joanna Nieznanowska, Obraz osiemnastowiecznej medycyny europejskiej w korespondencji rodziny Mozartów. Warszawa 2004;

XVI. Ryszard Ergetowski, Listy Jacoba Caro do polskich uczonych 1862 – 1902. Warszawa 2005;

XVII. Halina Lichocka, Ignacy Mościcki (1867 – 1946). Inżynier i wynalazca. Warszawa 2006;

XVII. Anna Trojanowska, Wiedza o grzybach leczniczych w polskiej literaturze naukowej. Warszawa 2008;

XIX. Roman Mierzecki, Antoine Laurent de Lavoisier (1743 – 1794). Geniusz skojarzeń. Warszawa 2008;

XX. Ignacy Zenon Siemion, Wino chemiczne. Warszawa 2009;