SEKCJE KOMITETU HISTORII NAUKI I TECHNIKI

 

Sekcja Historii Nauk Ścisłych (prof. dr hab. Stanisław Domoradzki)

 

Sekcja Historii Nauk Medycznych (prof. dr hab. Jerzy Supady)

 

Sekcja Historii Uniwersytetów i Szkolnictwa (prof. dr hab. Katarzyna Dormus)

 

Sekcja Badań nad Historią Syberii (prof. dr hab. Zbigniew Wójcik)

 

Sekcja Historii Nauk Humanistycznych i Społecznych (prof. dr hab. Julian Dybiec)

 

Sekcja Historii Techniki (prof. dr hab. Bolesław Orłowski)

 

Sekcja Historii Nauk Przyrodniczych (prof. dr hab. Janusz Skoczylas)

 

Sekcja Naukoznawcza (prof. dr hab. Jaromir Jeszke)