Komitet Historii Nauki i Techniki reprezentuje historię wszystkich dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych. Kultywuje tradycje rodzimej i światowej myśli naukowej i technicznej, przyczyniając się do poznania genezy i dróg rozwoju osiągniętego dorobku kulturowego oraz lepszego rozumienia współczesności.
 
Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk powołany został w dniu 24 maja 1952 r. podczas pierwszego posiedzenia Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Nosił wówczas nazwę „Komitet Historii Nauki Polskiej” i był usytuowany w strukturach Wydziału I. Po niespełna dwóch latach na mocy Uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 stycznia 1953 r. Komitet został przekształcony w Komitet Historii Nauki, działający przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Nazwę i formę organizacyjną obecnie obowiązującą nadała Komitetowi Uchwała nr 6/63 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 czerwca 1963 roku, zgodnie z którą Komitet Historii Nauki i Techniki PAN funkcjonuje na powrót przy Wydziale I Nauk Społecznych, pełniąc jednocześnie rolę Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki /Oddział Historii Nauki i TECHNIKI (INTERNATIONAL UNION OF THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE /DIVISION OF HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (IUHPS/DHST).