Skład prezydium

Kadencja 2015-2018

 

prof. dr hab. Leszek Zasztowt (przewodniczący)

 

dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (wiceprzewodnicząca)

dr hab. Jaromir Jeszke, prof. PAN (wiceprzewodniczący)

 

prof. dr hab. Robert Zaborowski (sekretarz)

 

prof. dr hab. Kalina Bartnicka

prof. dr hab. Roman Duda

prof. dr hab. Michał Kokowski

prof. dr. hab. Halina Lichocka

dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN

prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk

prof. dr hab. Zbigniew Wójcik