Skład prezydium

Kadencja 2020-2023

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Zasztowt (Uniwersytet Warszawski)


Wiceprzewodniczący: dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Instytut Historii Nauki PAN)
Wiceprzewodniczący: dr hab. Jaromir Jeszke, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

 

Sekretarz Komitetu: dr hab. Hubert Kowalski (Uniwersytet Warszawski)


Członek Prezydium: prof. dr hab. Halina Lichocka (Instytut Historii Nauki PAN)
Członek Prezydium: prof. dr hab. Zbigniew Wójcik (em. prof. Muzeum Ziemi PAN)
Członek Prezydium: dr hab. inż. Radosław Tarkowski, prof. PAN (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN)