„Władysław Szafer (1886-1970) – organizator nauki, botanik, współtwórca ochrony przyrody”

– w 50. rocznicę śmierci.

5 listopada 2020

 

Program sesji:

 

10.00-10.30 – prof. Alicja Zemanek „Zarys biografii Władysława Szafera”

10.30-11.00 – prof. Zbigniew Mirek „Władysław Szafer – organizator, nauczyciel, popularyzator, działacz i budowniczy naukowych podstaw ochrony przyrody”

11.00 – 11.30 – prof. Bogdan Zemanek „Władysława Szafera zasługi dla fitogeografii”

11.30-12.00 – prof. Piotr Köhler „Władysław Szafer jako paleobotanik”

12.00-12.30 – prof. Alicja Zemanek, prof. Piotr Köhler „Działalność Władysława Szafera w historii nauki”

 

Przerwa 12.30-13.00

 

13.00-13.15 – prof. Konrad Wołowski „Działalność naukowa Profesora Władysława Szafera a rozwój fykologii polskiej”

13.15-13.30 – dr hab. Elżbieta Cieślak „Carlina onopordifolia Besser ex Szafer w badaniach historii flory Polski”

13.30-13.45 – dr Jadwiga Ziaja „Profesor Władysław Szafer upamiętniony w nazwach kopalnych roślin”

13.34-14.00 – dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, dr Wojciech Granoszewski, dr Anna Hrynowiecka „Flora tundry staruńskiej – kontynuacja badań osadów czwartorzędowych w Staruni na Ukrainie”

14.00-14.30 – Panel dyskusyjny (opcjonalnie)

 

Miejsce prowadzenia Sesji: sala im. Prof. B. Pawłowskiego w Instytucie Botaniki PAN, ul. Lubisz 46, 31-512 Kraków