Zakonczenie naboru 2

 

 

KSIĄŻKI ZGŁOSZONE DO NAGRODY W 2023 ROKU

Badur, Janusz. Wieczysta relacyjność Whiteheada, Wydawnictwa Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 2022.

Bednarczuk, Monika. Między Wilnem, Uralem i Petersburgiem. Asymetrie kulturowe, transfer wiedzy i polityka w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2022.

Błażejowski, Jerzy. 100 lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego kontynuatora tradycji Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022.

Bodura, Ernest Cezary. Znany i nieznany Udalryk Heyzmann. Osoba, epoka, kontekst. Studium dorobku naukowego Udalryka Heyzmanna (1835–1918) jako prawnika, historyka prawa, kanonisty, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2022.

Budrowska, Kamila. Cenzura i okolice. Studia o cenzurze instytucjonalnej w Polsce w latach 1944–1990, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2022.

Burzyńska, Anna R. Atlas anatomiczny Georga Büchnera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.

Ceklarz, Jan; Ceklarz, Katarzyna; Gryglewski, Ryszard W. (red.). Z dziejów medycyny w Rabce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.

Czajewski, Jerzy; Zbigniew, Tucholski. Inżynier Seweryn Wachowski. Twórca żeglugi parowej Towarzystwa Kolei Wschodniochińskiej na rzece Sungari, Narodowe Muzeum Techniki, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2022.

Czosnyka, Mieczysław. Jan Szczepanik. Geniusz, odkrywca i wynalazca, Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Tarnów 2022.

Dadej, Iwona. Habilitacja – bariera czy kariera? Porządek płci w polskiej kulturze akademickiej pierwszej połowy XX wieku, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2022.

Delestowicz, Norbert. Historia Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1857–2022, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2022.

Drozdowicz, Zbigniew. Obrazy Boga i nieba uczonych i filozofów. Od Kopernika do Kanta, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2022.

Drozdowicz, Zbigniew. Od pseudonaukowości do naukowości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2022.

Drzewiecka, Ewelina. Uczona muza. Wiedza i poezja w „Zodiaku życia” Palingeniusza, Instytut Badań Literackich PAN, Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2022.

Dworaczek, Kamil. W cieniu radioaktywnej chmury. Konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział we Wrocławiu, Wrocław-Warszawa 2022.

Gawor, Leszek. Z dziejów polskiej myśli filozoficzno-społecznej przełomu XIX i XX stulecia. Varia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2022.

Gryglewski, Ryszard Witold. Historia medycyny w sześciu niepełnych odsłonach. Część druga, czyli odsłona czwarta i piąta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.

Grzanka, Jan. Zapomniany geniusz fizyki. Rzecz o Marianie Smoluchowskim, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2022.

Gubernat, Agnieszka; Zarzecka-Napierała, Magdalena. Zarys historii ceramiki, Wydawnictwa AGH, Kraków 2022.

Hryniewicka, Anna. W stronę człowieka... O odwadze twórczego myślenia Marii Grzegorzewskiej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2022.

Hübner, Mateusz. Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego. Zamysł i realizacja, Instytut De Republica, Warszawa 2022.

Imiołek, Małgorzata. Dziedzictwo niedoceniane. Chłopskie budownictwo kamienne na Kielecczyźnie od poł. XIX w. do lat 50-tych wieku XX, Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce 2022.

Jelinek, Jan Amos. Drogi i bezdroża kształtowania wiedzy astronomicznej u dzieci od czasów Jana Amosa Komeńskiego do czasów dzisiejszych, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2022.

Kalisz-Zielińska, Marta. Edukacja i popularyzacja wiedzy o przeszłości w wielkopolskich muzeach historycznych w latach 1945–1989, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2022.

Kamieński, Łukasz. Mimowolne cyborgi. Mózg i wojna przyszłości, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2022.

Kopcewicz, Jan; Duch, Włodzisław; Strobel, Andrzej. Kosmos i życie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022.

Kowalczyk, Rafał Wiktor. Wpływ polityki gospodarczej Sankt-Petersburga na rozwój górnictwa węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1859–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022.

Kowalski, Krzysztof Maciej. Musica campanarum. Z dziejów badań nad dawnymi dzwonami, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022.

Kujawska, Ewa. Jerzy Chrystian Arnold (1747–1827). Życie i działalność, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, Leszno 2022.

Kwaśniewicz, Katarzyna. Rzecz o konserwacji archiwaliów w Polsce w XX i XXI wieku, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2022.

Lamża, Łukasz. Trudno powiedzieć. Co nauka mówi o rasie, chorobie, inteligencji i płci, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2022.

Łotysz, Sławomir. Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2022.

Łukasik, Bożena. Działalność projektowa architekta krajobrazu Petera Josepha Lennégo na ziemiach polskich w XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2022.

Łukaszewski, Sebastian. Augustyn Boczek. Muzyk, pedagog, reformator polskiej szkoły fletowej XX wieku, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego, Poznań 2022.

Majewski, Paweł. Mantykora. Wczesna historia encyklopedii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022.

Makarewicz, Wiesław. Wileńskie korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydawnictwo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk 2022.

Malinowski, Witold. Położnictwo wczoraj i dzisiaj. Poród operacyjny żywego płodu drogą pochwową, Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej, Płock 2022.

Mrozik, Agnieszka. Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2022.

Musialik, Janusz. Fisharmonia w kulturze ziem polskich XIX i XX wieku, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2022.

Omilanowska-Kiljańczyk, Małgorzata. Architekt-urzędnik w służbie rosyjskiej. Antoni Jabłoński Jasieńczyk (1854–1918), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022.

Orliński, Wojciech. Kopernik. Rewolucje, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2022.

Paliga, Renata. Wojny i epidemie w dziejach Rzeczypospolitej. Dżuma, cholera, tyfus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.

Pałka, Jarosław. Polskie wojska operacyjne w Układzie Warszawskim, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2022.

Piasek, Wojciech. Jadwiga Lechicka – kobieta nowa i nowoczesna. Kulturowy porządek i relacja płci w historiografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022.

Piłatowicz, Józef. Elektryfikacja Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Lublin 2022.

Rejman, Aneta; Nowakowski, Andrzej. Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości (1911–2020). Przyczynek do historii gminy Stryszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2022.

Skolik, Beata; Migała, Mariusz; Jandziś, Sławomir. Rehabilitacja w Polsce w latach 1918–1939, cz. 2, Kształtowanie się standardu polskiej rehabilitacji w aspekcie fizjoterapii uzdrowiskowej i sportowej oraz różnych form aktywności fizycznej człowieka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2022.

Skrzypczak, Jerzy. Ignacy Łukasiewicz. W 200. rocznicę urodzin w Zadusznikach koło Mielca, Muzeum Regionalne SCK w Mielcu, Mielec 2022.

Sojak, Sławomir. Fra Luca Pacioli. Wizerunki twórcy nowożytnej rachunkowości, Pewne Wydawnictwo, Kielce 2022.

Stankiewicz, Aleksander. Architekt Krzysztof Bonadura starszy i cech muratorów w Poznaniu, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2022.

Sula, Dorota. „Lecznictwo” w Konzentrationslager Gross-Rosen (1940–1945), Muzeum Gross-Rosen, Wałbrzych 2022.

Szczeglik, Bartosz. Kołobrzeskie uzdrowisko w prasie poznańskiej XIX wieku, Oficyna Wydawnicza Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości, Kołobrzeg 2022.

Szubert, Mateusz. Choroba, ciało, grzech. Kulturowe studia malaryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2022.

Średniawa, Bronisława. Życie bez korekty, czyli Rzecz o profesorze Bronisławie Średniawie fizyku, historyku nauki i żeglarzu w 105-lecie urodzin, Bronisława Średniawa, Kraków 2022.

Tomaszewski, Roman. Między przełomami. Polskie szkolnictwo wojskowe 1957–1968, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022.

Turos, Maria J. Aspekty epidemiologiczne kampanii Napoleona w Egipcie i Syrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2022.

Turos, Maria J. Leopold Lafontaine 1756–1812, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2022.

Wasiewicz, Barbara (red.). Polskie herbaria renesansowe jako źródło wiedzy medycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.

Witkowski, Lech. Uroszczenia i transaktualność w humanistyce. Florian Znaniecki – dziedzictwo idei i jego pęknięcia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2022.

Wojtucki, Daniel. Magia posthuma. Procesy i egzekucje zmarłych na Śląsku i Morawach w XVI–XVIII wieku, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2022.

Wolsza, Kazimierz. Filozofia w opolskim środowisku teologicznym w latach 1949–2021, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2022.

Związek, Tomasz. Krajobrazy szesnastowiecznej Polski. Las – ziemia – woda – ruda darniowa. Powiat kaliski i Wielkopolska w tle, Instytut Historii PAN, Warszawa 2022.

 

NAGRODA im. JANA JĘDRZEJEWICZA DLA NAJLEPSZEJ KSIĄŻKI POŚWIĘCONEJ HISTORII NAUKI I TECHNIKI

 

Żyjący i pracujący w Płońsku Jan Jędrzejewicz (1835–1887), lekarz i astronom, był uczonym cenionym na arenie międzynarodowej i wybitnym popularyzatorem nauki, autorem Kosmografii, wydanej w 1886 roku nakładem Kasy im. Józefa Mianowskiego. Pragnąc uhonorować i spopularyzować tę ważną w dziejach polskiej nauki postać, jak również propagować polskie piśmiennictwo na temat dziejów nauki i techniki, dwie instytucje, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki, zwróciły się do Burmistrza i Rady Miejskiej w Płońsku z propozycją utworzenia cyklicznej Nagrody im. Jana Jędrzejewicza. Pomysł ten spotkał się z życzliwym przyjęciem i 24 stycznia 2013 roku Rada Miejska w Płońsku podjęła uchwałę o ustanowieniu corocznej Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki, wydanej w roku poprzedzającym wręczenie Nagrody. Wysokość Nagrody, która po raz pierwszy została przyznana w 2013 roku, wynosi 10 tys. zł netto. Laureata Nagrody wyłania siedmioosobowa Kapituła, powołana przez Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Kasę im. Józefa Mianowskiego i Burmistrza Miasta Płońska. Wniosek o przyznanie Nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele polskiego środowiska naukowego i kulturalnego oraz wydawnictwa, nadsyłając dwa egzemplarze książki wraz z krótkim uzasadnieniem do siedziby Kasy im. Józefa Mianowskiego (więcej informacji w regulaminie Nagrody).

 

Regulamin Nagrody im. Jana Jędrzejewicza (do pobrania)

 

Kontakt: dr Justyna Rogińska, Sekretarz Kapituły Nagrody im. Jana Jędrzejewicza, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Jan Walery JędrzejewiczJAN WALERY JĘDRZEJEWICZ (14 IV 1835, Warszawa – 19 XII 1887, Płońsk), astronom, lekarz. Syn Jana, adwokata, i Ewy Konarzewskiej. Po ukończeniu w 1852 roku warszawskiego gimnazjum realnego rozpoczął studia na Wydziale Architektury Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Porzucił je jednak i ostatecznie w latach 1856–1861 studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Moskiewskiego (utrzymując się z korepetycji i lekcji muzyki). Po studiach odbył podróż naukową po Europie, a po powrocie otworzył w 1862 roku praktykę lekarską w Płońsku. Stopniowo gromadził instrumentarium astronomiczne i meteorologiczne. W latach 1872–1875 uruchomił w Płońsku prywatne obserwatorium astronomiczne, którego głównym instrumentem był zakupiony u Steinheila ewkatoriał z obiektywem o średnicy 162 mm, oraz stację meteorologiczną. W 1883 roku uzupełnił wyposażenie obserwatorium refraktorem Cooke’a o średnicy 140 mm.

Najważniejszym wkładem w astronomię są jego obserwacje gwiazd podwójnych, prowadzone od 17 VI 1876 do 4 XI 1887 roku; ich wyniki weszły w skład A General Catalogue of Double Stars Within 121° of the North Pole S. W. Burnhama (Carnegie Institution of Washington, 1906). Rezultaty swoich spostrzeżeń publikował w „Astronomische Nachrichten”, a w „Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft” umieszczał regularnie sprawozdzania z działalności obserwatorium. Opracowywał również i publikował gromadzone przez siebie dane meteorologiczne za lata 1875–1887, poszukując związków między warunkami pogodowymi i pojawianiem się niektórych chorób. Był jednym z najwybitniejszych popularyzatorów nauki swoich czasów: dał wiele odczytów publicznych, umieszczał artykuły w prasie (m.in. „Korespondent Płocki”, „Przyroda i Przemysł”, „Wędrowiec”, „Wszechświat”). W 1886 roku nakładem Kasy im. Józefa Mianowskiego ukazała się jego Kosmografia, uznawana za najlepszy polski podręcznik astronomii przełomu XIX/XX wieku. Jej drugie wydanie opublikowano w 1907, a wydanie trzecie, reprintowe – w 1980 roku.

Zmarł na tyfus, wypełniając obowiązki lekarza. Wspominając go w 1893 roku w „Kurierze Codziennym”, Bolesław Prus pisał: „Jędrzejewicz nie robił odkryć zdumiewających, bo na to dziś nie wystarczy zapał do nauki ani nawet geniusz, lecz potrzebne są jeszcze pieniądze. Robił jednak badania samodzielne, którymi czcigodne nazwisko zapisał w rocznikach astronomicznych”.

Po śmierci Jędrzejewicza jego obserwatorium, należące do najlepiej wyposażonych na ziemiach polskich, staraniem uczonych warszawskich zostało w 1898 przeniesione do Warszawy i ulokowane na terenie Szkoły Technicznej Wawelberga i Rotwanda. Obserwatorium nadano im. Jana Jędrzejewicza.

Jarosław Włodarczyk

Przewodniczący Kapituły Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

 

 

 

 

 

 


KAPITUŁA NAGRODY im. Jana Jędrzejewicza W LATACH 2022–2024

 

Członkowie kapituły desygnowani przez Komitet Historii Nauki i Techniki PAN

dr hab. prof. UP Katarzyna Dormus, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
prof. dr hab. Halina Lichocka, Instytut Historii Nauki PAN
dr hab. prof. PAN Zbigniew Tucholski, Instytut Historii Nauki PAN


Członkowie kapituły desygnowani przez Komitet Kasy im. Józefa Mianowskiego

dr hab. prof. PAN Joanna Schiller-Walicka, Instytut Historii Nauki PAN
prof. dr hab. Paweł Strzelecki, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Instytut Historii Nauki PAN


Przedstawiciel Burmistrza Miasta Płońska

Adam Derdzikowski

 


EDYCJE NAGRODY W POPRZEDNICH LATACH

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022